Terugbetaling hulpmiddelen VAPH

Logo VAPHDe Vlaamse overheid kan via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap allerlei hulpmiddelen terugbetalen. Hier is echter een belangrijke voorwaarde voor. De gehandicapte moet jonger dan 65 zijn of voor 65 jaar erkend zijn als visueel gehandicapte en een hulpvraag gesteld hebben.

Er dient dus een hulpvraag en een erkenningsnummer aangevraagd te worden voor de leeftijd van 65 jaar.

Opmerking: Bij erkenning als motorisch gehandicapte voor 65 en visueel gehandicapte na 65 jaar kan geen terugbetaling geschieden als visueel gehandicapte.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt in 2 stappen door uw plaatselijk ziekenfonds of een Low Vision centrum:

  1. Via het inschrijvingsformulier vraagt u een erkenningsnummer aan bij het VAPH. Dit formulier vraagt naar uw persoonlijke gegevens, uw handicap en op welke tussenkomst of dienstverlening u beroep wil doen. Indien u al over een erkenningnummer als visueel gehandicapte beschikt, kan u deze stap overslaan.
  2. Nadien of tegelijkertijd stelt u een aanvraag naar hulpmiddelen in. Uw plaatselijk ziekenfonds of het Low Vision centrum is een gespecialiseerd Multidisciplinair Team, MDT, dat een adviesrapport opmaakt voor de gevraagde hulpmiddelen. Het MDT stuurt het rapport naar het VAPH die een beslissing neemt. Na de beslissing krijgt u uw toelating per post thuis toegezonden. U hebt 2 jaar de tijd om de hulpmiddelen aan te kopen.

Voor sommige hulpmiddelen kan u zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH. Deze hulpmiddelen zijn aangeduid met een asterik *op de lijst. Voor deze aanvraag kan u hier het formulier downloaden: Formulier vervanging/eenvoudige hulpmiddelen.

Hulpmiddelen

Raadpleeg de refertelijst

Het VAPH heeft een lijst met hulpmiddelen die worden terugbetaald. Op deze lijst staan de hulpmiddelen telkens met een bedrag vermeld. Voor dit bedrag kan u hulpmiddelen aankopen bij elke leverancier naar keuze. Voor hulpmiddelen die niet op de refertelijst staan, kan een aanvraag worden ingediend bij de Bijzondere Bijstandscommissie BBC.

  • Voor slechtzienden is er de lijst: Aanvulling zicht.
  • Voor blinden is er de lijst: Vervanging zicht.

Een slechtziende kan van beide lijsten gebruik maken om hulpmiddelen aan te vragen. De volledige lijsten kan u terugvinden op de website van het VAPH.

De aanvraag - Praktisch

Om uw aanvraag goed te organiseren bekijkt u best eerst de refertelijst. Hierbij duidt u aan welke hulpmiddelen voor u in aanmerking komen. Nadien kan u met deze lijst naar uw plaatselijk ziekenfonds of een Low Vision centrum gaan.

Voor vervanging van uw huidig hulpmiddel na het verstrijken van de vernieuwingstermijn kan u zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH. Voor deze aanvraag kan u hier het formulier downloaden: Formulier vervanging/eenvoudige hulpmiddelen.

Geldigheid toelating

De toelating van het VAPH is 2 jaar geldig. U moet dus de hulpmiddelen aankopen binnen een termijn van 2 jaar vanaf de beslissingsdatum.

Vernieuwing hulpmiddelen

Vanaf 2009 stelt het VAPH een refertetermijn in voor de hulpmiddelen op de refertelijst. Op de lijst vindt u een tabel met de termijn. Zo kan u bijvoorbeeld 7 jaar na de aankoop van een beeldschermloep zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH sturen om uw beeldschermloep te vernieuwen. Om deze aanvraag te starten kan u het document “Gemotiveerde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen” in bijlage invullen.

Betaling

U heeft bij KOBA Vision de mogelijkheid om uw factuur met een “derdebetalingsregeling” te betalen. In dit geval geeft u de toestemming aan het VAPH om in uw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Bij de levering brengen we steeds een afstandsverklaring mee die deze betaling regelt. Het voordeel is dat u niet zelf het bedrag moet voorschieten en dat de administratieve procedure door KOBA Vision wordt afgehandeld.

Adressen VAPH

Hoofdkantoor
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
BRUSSEL
Telefoon: 02 225 84 11
informatie@vaph.be

Provinciaal kantoor Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 BERCHEM
Telefoon: 03 270 34 40
antwerpen@vaph.be

Provinciaal kantoor Brugge
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55
8200 BRUGGE
Telefoon: 050 40 67 11
brugge@vaph.be

Provinciaal kantoor Gent
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51
9000 GENT
Telefoon: 09 269 23 11
gent@vaph.be

Provinciaal kantoor Hasselt
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 2
3500 HASSELT
Telefoon: 011 27 43 54
hasselt@vaph.be

Provinciaal kantoor Leuven
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6/57
3000 LEUVEN
Telefoon: 016 31 12 11
leuven@vaph.be