Terugbetaling hulpmiddelen VAPH

Logo VAPH

De Vlaamse overheid kan via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – VAPH allerlei hulpmiddelen terugbetalen. Hier is echter een belangrijke voorwaarde voor. De gehandicapte moet:

  • Jonger dan 65 zijn of;
  • Voor 65 jaar erkend zijn als visueel gehandicapte en een hulpvraag gesteld hebben.

Er dient dus een hulpvraag en een erkenningsnummer aangevraagd te worden voor de leeftijd van 65 jaar.

Opmerking: Bij erkenning als motorisch gehandicapte voor 65 en visueel gehandicapte na 65 jaar kan geen terugbetaling geschieden als visueel gehandicapte.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt in 2 stappen door uw plaatselijk ziekenfonds of een Low Vision centrum:

  1. Via het inschrijvingsformulier vraagt u een erkenningsnummer aan bij het VAPH. Dit formulier vraagt naar uw persoonlijke gegevens, uw handicap en op welke tussenkomst of dienstverlening u beroep wil doen. Indien u al over een erkenningnummer als visueel gehandicapte beschikt, kan u deze stap overslaan.
  2. Nadien of tegelijkertijd stelt u een aanvraag naar hulpmiddelen in. Uw plaatselijk ziekenfonds of het Low Vision centrum is een gespecialiseerd Multidisciplinair Team (MDT) dat een adviesrapport opmaakt voor de gevraagde hulpmiddelen. Het MDT stuurt het rapport naar het VAPH die een beslissing neemt. Na de beslissing krijgt u uw toelating per post thuis toegezonden. U hebt 2 jaar de tijd om de hulpmiddelen aan te kopen.

Bij hulpmiddelen op de refertelijst met een * (asterisk), kan u zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH als u reeds erkent bent. Om deze aanvraag te starten gebruikt u het formulier “Aanvraag van een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing”.

Welke hulpmiddelen?

Het VAPH heeft een lijst met hulpmiddelen die worden terugbetaald. Op deze lijst staan de hulpmiddelen telkens met een bedrag vermeld. Voor dit bedrag kan u hulpmiddelen aankopen bij een leverancier naar keuze.

Voor hulpmiddelen die niet op de refertelijst staan, kan een aanvraag worden ingediend bij de Bijzondere Bijstandscommissie BBC.

De aanvraag – Praktisch

Om uw aanvraag goed te organiseren bekijkt u best eerst de refertelijst. Hierbij duidt u aan welke hulpmiddelen voor u in aanmerking komen.

Bij een eerste aanvraag als u nog niet erkend bent bij het VAPH, dan moet u steeds een aanvraag indien via een MDT (ziekenfonds of een Low Vision centrum).

Normale procedure

Voor hulpmiddelen zonder een asterisk op de refertelijst dient u een aanvraag te laten opmaken door een MDT (ziekenfonds of een Low Vision centrum).

Vereenvoudigde procedure

Voor hulpmiddelen met een asterisk op de refertelijst kan zelf een aanvraag starten met het formulier: “Aanvraag van een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing”.

Geldigheid toelating

De toelating van het VAPH is 2 jaar geldig. U moet dus de hulpmiddelen aankopen binnen een termijn van 2 jaar vanaf de beslissingsdatum.

Hernieuwing hulpmiddelen

Sinds 2009 stelt het VAPH een refertetermijn in voor de hulpmiddelen op de refertelijst. Op de lijst vindt u een tabel met de termijn. Zo mag u bijvoorbeeld een beeldschermloep vernieuwen na 7 jaar. De aanvraag voor vernieuwing kan u zelf doen door een gemotiveerde vraag te sturen naar het VAPH. Om deze aanvraag te starten gebruikt u het formulier “Aanvraag tot hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of een goedgekeurde aanpassing” invullen.

Indien uw hulpmiddel de refertetermijn nog niet heeft bereikt, dan kan u ook een voortijdige aanvraag indienen via een MDT.

Onderhoud

Voor een aantal hulpmiddelen op de refertelijst is er onderhoud voorzien. Best vraagt u dit meteen aan bij het hulpmiddel zelf.

Nadien is het ook mogelijk om onderhoud aan te vragen met het formulier: “Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software”.

Herstellingen

Voor een aantal hulpmiddelen op de refertelijst is er een budget voor herstelling voorzien. Best vraagt u dit meteen aan bij het hulpmiddel zelf.

Nadien is het ook mogelijk om onderhoud aan te vragen met het formulier: “Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software”.

Bijkomend is het mogelijk om herstellingskosten voor een hulpmiddel waarvoor op de refertelijst geen herstelling is voorzien aan te vragen via het formulier: “Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software”.

Upgrades van software

Voor software die werd toegekend door het VAPH is het mogelijk om een upgrade aan te vragen. Aan de hand van de probleembeschrijving kan u met het formulier: “Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software” een upgrade aanvragen“.

Betaling

U heeft bij KOBA Vision de mogelijkheid om uw factuur met een “derdebetalingsregeling” te betalen. In dit geval geeft u de toestemming aan het VAPH om in uw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Bij de levering brengen we steeds een afstandsverklaring mee die deze betaling regelt. Het voordeel is dat u niet zelf het bedrag moet voorschieten en dat de administratieve procedure door KOBA Vision wordt afgehandeld.

Formulieren