Hulpmiddelen voor in het gewoon onderwijs (schoolsituatie)

Logo Vlaamse Overheid Onderwijs en VormingDe Vlaamse overheid komt ook tussen voor hulpmiddelen op school. De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen is verantwoordelijk voor leerlingen, studenten en cursisten met een functiebeperking die les volgen in het:

  • Gewoon basisonderwijs
  • Gewoon secundair onderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

In tegenstelling tot hulpmiddelen voor privédoeleinden bestaan voor onderwijsleermiddelen geen vastgestelde bedragen. Hulpmiddelen voor op school hebben dus geen financiële limiet, maar worden ingevuld naargelang de behoefte.

Aanvraag

In het basis- en secundair onderwijs kan de directie van een school voor gewoon onderwijs de financiering van speciale onderwijsleermiddelen aanvragen. Een van de ouders moet de aanvraag mee ondertekenen, of de meerderjarige leerling zelf.

Ook een hogeschool of universiteit, een centrum voor volwassenenonderwijs en een centrum voor basiseducatie kunnen financiering aanvragen voor hun studenten of cursisten met een functiebeperking.

Raadpleeg je directie voor meer informatie. Voor deze aanvraag hebt u offertes nodig.

Meer info

Voor meer informatie over de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen kan u contact opnemen met:

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Cel Speciale onderwijsleermiddelen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Telefoon: 02 553 92 46

Op school kan u begeleiding aanvragen. De GON-begeleiding zorgt voor de aanpassing en begeleiding van studenten. Voor meer informatie kan u bij de directeur van uw school terecht.

Let op! Leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen geen aanspraak maken op de Cel Speciale onderwijsleermiddelen. Het buitengewoon onderwijs krijgt extra toelage om zelf hulpmiddelen te bekostigen.