Hulpmiddelen voor professionele doeleinden (werksituatie)

Logo VDABDe overheid voorziet een tussenkomst voor hulpmiddelen die u nodig hebt op het werk. De VDAB is hiervoor bevoegd. In tegenstelling tot hulpmiddelen voor privédoeleinden bestaan voor arbeidsgereedschap geen vastgestelde bedragen. Hulpmiddelen voor op het werk hebben dus geen financiële limiet, maar worden ingevuld naargelang de behoefte. Het doel van de overheid is immers u, als blinde of slechtziende aan het werk te houden. Zelfs bij het wijzigen van de arbeidssituatie kan een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen bij de VDAB via internet of via de lokale werkwinkel, dienst arbeidshandicap-specialisatie. In uw arbeidssituatie kan u allerhande hulpmiddelen aanvragen, bijvoorbeeld een groot computerscherm met daarnaast een beeldschermloep. De aanvraag kan u starten met een elektronisch formulier. Dit formulier wordt overgemaakt aan de provinciale dienst arbeidshandicapspecialisatie van je woonplaats.

Klik hier om een aanvraag voor tussenkomst arbeidsgereedschap en -kledij te starten.

Meer info

Voor meer informatie kan u de website van de VDAB bezoeken: https://www.vdab.be/arbeidshandicap of telefoneren naar het gratis nummer 0800 30 700.