Skip to main content

Producten voor blinden en slechtzienden
Produits pour les aveugles et les malvoyants
Products for the blind and visually impaired

Logo Vlaanderen Onderwijs en Vorming

De Vlaamse overheid komt ook tussen voor hulpmiddelen op school. De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen is verantwoordelijk voor de hulpmiddelen. In tegenstelling tot hulpmiddelen voor privédoeleinden bestaan voor onderwijsleermiddelen geen vastgestelde bedragen. Hulpmiddelen voor op school hebben dus geen financiële limiet, maar worden ingevuld naargelang de behoefte.

Aanvraag

U doet de aanvraag voor de onderwijsleermiddelen bij de directeur van de onderwijsinstelling. Die doet op zijn beurt de aanvraag bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen. Deze dienst binnen het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming financiert de speciale onderwijsleermiddelen voor gehandicapte leerlingen in het gewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs, voor gehandicapte studenten van hogescholen en universiteiten, en voor gehandicapte cursisten in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie. Voor deze aanvraag hebt u offertes nodig.

Meer info

Voor meer informatie over de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen kan u contact opnemen met:

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Cel Speciale onderwijsleermiddelen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Telefoon: 02 553 92 46

Op school kan u begeleiding aanvragen. De GON-begeleiding zorgt voor de aanpassing en begeleiding van studenten. Voor meer informatie kan u bij de directeur van uw school terecht.

Let op! Leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen geen aanspraak maken op de Cel Speciale onderwijsleermiddelen. Het buitengewoon onderwijs krijgt extra toelage om zelf hulpmiddelen te bekostigen.