Skip to main content

Producten voor blinden en slechtzienden
Produits pour les aveugles et les malvoyants
Products for the blind and visually impaired

Logo VAPH

De Vlaamse overheid kan via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap allerlei hulpmiddelen terugbetalen. Hier is echter een belangrijke voorwaarde voor. De gehandicapte moet jonger dan 65 zijn of voor 65 jaar erkend zijn als visueel gehandicapte en een hulpvraag gesteld hebben.

Er dient dus een hulpvraag en een erkenningsnummer aangevraagd te worden voor de leeftijd van 65 jaar.

Opmerking: Bij erkenning als motorisch gehandicapte voor 65 en visueel gehandicapte na 65 jaar kan geen terugbetaling geschieden als visueel gehandicapte.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt in 2 stappen door uw plaatselijk ziekenfonds of een Low Vision centrum:

  1. Via het inschrijvingsformulier vraagt u een erkenningsnummer aan bij het VAPH. Dit formulier vraagt naar uw persoonlijke gegevens, uw handicap en op welke tussenkomst of dienstverlening u beroep wil doen. Indien u al over een erkenningnummer als visueel gehandicapte beschikt, kan u deze stap overslaan.
  2. Nadien of tegelijkertijd stelt u een aanvraag naar hulpmiddelen in. Uw plaatselijk ziekenfonds of het Low Vision centrum is een gespecialiseerd Multidisciplinair Team, MDT, dat een adviesrapport opmaakt voor de gevraagde hulpmiddelen. Het MDT stuurt het rapport naar het VAPH die een beslissing neemt. Na de beslissing krijgt u uw toelating per post thuis toegezonden. U hebt 2 jaar de tijd om de hulpmiddelen aan te kopen.

Voor sommige hulpmiddelen kan u zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH. Deze hulpmiddelen zijn aangeduid met een asterik * op de lijst. Voor deze aanvraag kan u hier het formulier downloaden: Formulier vervanging/eenvoudige hulpmiddelen.

Hulpmiddelen

Het VAPH heeft een lijst met hulpmiddelen die worden terugbetaald. Op deze lijst staan de hulpmiddelen telkens met een bedrag vermeld. Voor dit bedrag kan u hulpmiddelen aankopen bij elke leverancier naar keuze. Voor hulpmiddelen die niet op de refertelijst staan, kan een aanvraag worden ingediend bij de Bijzondere Bijstandscommissie BBC.

  • Voor slechtzienden is er de lijst: Aanvulling zicht.
  • Voor blinden is er de lijst: Vervanging zicht.

Een slechtziende kan van beide lijsten gebruik maken om hulpmiddelen aan te vragen. De volledige lijsten kan u terugvinden op de website van het VAPH.

De aanvraag - Praktisch

Om uw aanvraag goed te organiseren bekijkt u best eerst de refertelijst. Hierbij duidt u aan welke hulpmiddelen voor u in aanmerking komen. Nadien kan u met deze lijst naar uw plaatselijk ziekenfonds of een Low Vision centrum gaan.

Voor vervanging van uw huidig hulpmiddel na het verstrijken van de vernieuwingstermijn kan u zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH. Voor deze aanvraag kan u hier het formulier downloaden: Formulier vervanging/eenvoudige hulpmiddelen.

Geldigheid toelating

De toelating van het VAPH is 2 jaar geldig. U moet dus de hulpmiddelen aankopen binnen een termijn van 2 jaar vanaf de beslissingsdatum.

Vernieuwing hulpmiddelen

Vanaf 2009 stelt het VAPH een refertetermijn in voor de hulpmiddelen op de refertelijst. Op de lijst vindt u een tabel met de termijn. Zo kan u bijvoorbeeld 7 jaar na de aankoop van een beeldschermloep zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH sturen om uw beeldschermloep te vernieuwen. Om deze aanvraag te starten kan u het document “Gemotiveerde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen” in bijlage invullen.

Betaling

U heeft bij KOBA Vision de mogelijkheid om uw factuur met een “derdebetalingsregeling” te betalen. In dit geval geeft u de toestemming aan het VAPH om in uw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Bij de levering brengen we steeds een afstandsverklaring mee die deze betaling regelt. Het voordeel is dat u niet zelf het bedrag moet voorschieten en dat de administratieve procedure door KOBA Vision wordt afgehandeld.

Adressen VAPH

Hoofdkantoor
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
Tel. 02 225 84 11
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen
VAPH - PA Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 788
9000 Gent
Tel. 09 269 23 11
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Provinciale Afdeling Antwerpen
VAPH - PA Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 Berchem
Tel. 03 270 34 40
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen
VAPH - PA Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 788
9000 Gent
Tel. 09 269 23 11
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Provinciale Afdeling Limburg
VAPH - PA Limburg
Ilgatlaan 7
3500 Hasselt
Tel. 011 27 43 54
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
VAPH - PA West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1 / 2  bus 55
8200 Brugge
Tel. 050 40 67 11
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.